Ölü adına yemek verilinceye kadar kabrin karanlık olduğu iddiası

Ölü adına yemek verilinceye kadar kabrin karanlık olduğu iddiası 5090 Numaralı Fetvadan: (Bölümün numarası 9; Page No. 50) Soru 1: Cenaze sahiplerinin, cenazenin öldüğü gün yemek yapması ve ölü defnedilmeden önce cenazeyi teşyi edenlere yemeğin takdimi caiz midir? Bu amele sarılanlar, sadaka ve Allah yolunda infak ayetlerini delil getiriyorlar. Kabir karanlıktır ve orada bir nur yoktur. İnsanlara yemek ikram etmek, kabir karanlığını aydınlatır ve ölü kabre konulmadan önce kabir aydınlık hale gelir.


Cevap 1: Cenaze sahipleri tarafından cenazede bulunanlara yemek yapılması caiz değildir, bilakis bu cahiliye adetlerindendir.Kabrin karanlık olduğu, defnedilmeden önce cenaze sahipleri tarafından yemek ikram edilmesinin ve onun adına sadaka verilmesinin kabir karanlığını aydınlattığı ve kabre konulmadan önce kabrin aydınlık olduğu iddiasına gelince, bunun bir aslı yoktur. Bunu söylemek gaipten haber vermektir. Çünkü bu, Allah Teala'dan başkasının muttali olamayacağı gaybi işlerdendir.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salat ve selam etsin.


Tags: