Ölü adına tasaddukta bulunmak ve ölünün onu bilmesi

Ölü adına tasaddukta bulunmak ve ölünün onu bilmesi (2143) no'lufetvanın altıncı sorusu: Soru 6: Bir kimse ölen babası adına kurban kesse yahut onun adına tasaddukta bulunsa, yahut onun için dua etse ve kabrini ziyaret etse, bunun falan oğlundan olduğunu hisseder mi?


Cevap 6: Şeriatın naslarının delalet ettiği, hayatta olanların onun adına verdiği sadakadan, duadan ve kurbandan ölünün faydalanması, sadaka çeşitlerinden bir çeşittir. Tasadduk eden, ölünün yerine yaptığı sadakada ve duada ihlaslı olursa, ölü ondan faydalanır ve dua eden ve tasadduk eden, Allah'ın fazlı ve keremiyle sevap kazanır. Allah'ın onun ihlasını ve güzel amelini bilmesi ve iki tarafa da sevap vermesi ona yeter. Kendisine iyilik yapan kimseyi ölünün hissetmesine gelince, bildiğimiz kadarıyla buna delalet eden şeri bir delil yoktur ve bu gaybi bir iştir, ancak Allah'ın Resûlüne (s.a.v.) vahyetmesiyle bilinebilir.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salat ve selam etsin.


Tags: