Çok uzaktan ezanı duyan kimsenin. cemaate katılması vacip midir?

Çok uzaktan ezanı duyan kimsenin cemaate katılması vacip midir? (7811) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Yaklaşık sekiz yüz metre mesafeden müezzinin sesini duyduğum zaman, bulunduğum yerde mi namaz kılayım, yoksa ezan okunan bu camiye mi gideyim?


Cevap 3: Gücün yettiği sürece cemaatle namaz kılacağın bu camiye yahut daha kolay başka bir camiye gitmen gerekir. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim ezanı duyar da mazeretsiz cemaate gelmezse, namazı kabul olunmaz. Hadisi İbn Mâce, Darakutni, İbn Hibban ve Hakim Sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.Ayrıca Ebu Hureyre'nin (r.a.) rivayet ettiğine göre şöyle demiştir: Hz. Peygamber'e (s.a.v.) a'ma bir adam gelip: "Ya Rasûlellah, beni mescide götürecek bir kimsem yok" dedi. Ona müsaade etti. A'ma dönüp giderken onu çağırarak: “Sen namaz için ezanı işitiyor musun?” diye sordu. O: "Evet" dedi. Hz. Peygamber: “O halde davete icabet et” buyurdu. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. (Bölümün numarası 7; Page No. 303) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: