Çocuklara vakıfta bulunmak

(21411) Numaralı fetva: Soru: Benim Hamîs Mışît şehrinde iki daireden oluşan bir evim vardır. Sekiz kızım ve dört oğlum vardır. Ben bu evi, erkek ve kız evlatlarımdan ihtiyaç duyanların orada kalması için onlara vakıf yapmak istiyorum. Bu evi iki yüz otuz bin (230.000) riyale şer'î çekle aldım. Görüşleriniz doğrultusunda beni yönlendirmenizi rica ediyorum. Allah müvaffakiyetler versin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.


Cevap: Anlattığın şekilde evini vakfedebilirsin. Lakin bu evden başka malın yoksa bunu kendi ihtiyaçların için kullanıp öldükten sonra miras yoluyla varislerine kalsa, senin ve onlar için daha iyi olur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: