Çocuklarına mal ve borç bırakarak vefat etti. Önce miras mı taksim edilir, yoksa borç mu ödenir?

(Bölümün numarası 16; Page No. 419)  Feraiz (Miras Hukuku) bölümü Boş sayfa (Bölümün numarası 16; Page No. 420) (9096) numaralı fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Bir adam çocuklarına çok mal bırakarak vefat etti. Aynı zamanda başka bir adama da borçludur. Mirasçılara malın taksim edilmesi sonra borçların ödenmesine dair Kur'an ayetlerinden ve Hadislerden deliller istenmektedir.


Cevap 1: Eğer ölen kimse borçlu ise öncelikle borcunun ödenmesi gerekir. Sonra eğer vasiyet etmişse vasiyeti yerine getirilir. Sonra mirası mirasçılara taksim edilir. Allah size, çocuklarınız hakkında, erkeğe, kadının payının iki misli (miras vermenizi) emreder. Allah Te'âlâ'nın şu ayeti ile (Bu taksim) yapılacak vasiyetten ve borçtan sonra,(yapılacaktır) Allah Te'âlâ şöyle buyurdu: ...eşlerinizin, eğer çocukları yoksa, bıraktıklarının yarısı sizindir. # Allah Teala şöyle buyurdu: (Bu taksim) yapılacak vasiyetten ve borçtan sonra, kimse zarara uğramaksızın (yapılacak)tır. Bunlar Allah'tan size vasiyettir. Allah her şeyi hakkıyle bilendir, halîmdir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: