Çocukların saftaki durumu

Çocukların saftaki durumu. (1954) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Bir adam, baliğ olmamış iki yahut daha fazla çocuğa imamlık yapsa, çocuklar nerede dururlar, arkasında mı yahut sağında mı?


Cevap 3: Yedi yahut üzeri yaşa ulaşan çocuklar için sünnet olan, baliğ olanlar gibi imamın arkasında durmalarıdır. Eğer mevcut bir kişi ise, sağında durur. (Bölümün numarası 8; Page No. 21)  Zira Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edildiğine göre, Ebu Talha'nın evinde namaz kılmış ve Enes'i ve yetimi arkasına, onların arkasına da Ümmü Süleym'i durdurmuştur. Hz. Peygamber'den (s.a.v.) gelen başka bir rivayette, Enes'le namaz kılmış ve onu sağına durdurmuş ve İbn Abbas ile namaz kılmış ve onu yine sağına durdurmuştur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: