Çocukların doğum gününü kutlamak

(2008) no'lu fetva: Soru: Burada bazı müslüman kardeşlerimiz kendileri ve çocukları için doğum günü yapıyorlar. Bu kutlamalar hakkında islam'ın görüşü nedir?


Cevap: İbadetlerde asıl olan nassa dayanmasıdır. Hiç kimse için, Allah'ın meşru kılmadığı bir şeyle ibadet etmesi câiz değildir. Çünkü peygamber (s.a.v.) sahih hadiste şöyle buyurmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Yine şöyle buyurmuştur: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. (Bölümün numarası 3; Page No. 84) Doğum günleri, Allah'ın dininde sonradan ihdas edilen ibadet çeşitlerindendir ve hayatta makamı ve mevkii ne olursa olsun insanlardan hiç kimse için onunla amel etmesi câiz değildir. Yaratılmışların en mükerremi ve peygamberlerin (salat ve selam onların üzerine olsun) en üstünü Muhammed b. Abdullah'dan (s.a.v.), doğum gününü kutladığına ve ümmetini ona teşvik ettiğine dair bir şey kaydedilmemiştir. Peygamberimizden sonra bu ümmetin en üstünü onun halifeleri ve sahabeleridir. Onlardan da, onun doğum gününü veya bir başkasının doğum gününü kutladıkları kaydedilmemiştir. Hayır, onların yoluna ve peygamber'lerinin (s.a.v.) okulundan kazandıklarına tabi olmadadır. Buna, onların ihdas ettikleri bayramlar hakkında yahudi, hristiyan ve diğer kafirlere benzeme bid'atı da ilave edilebilir. Allah kendisinden yardım istenendirBaşarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: