Çocuklarımdan muhtaç olanlarına şeklinde yapılan vakıfta, çocuklar gelirden bir şey alırlar mı?

(467) no'lu fetva: Soru : Babalarına ait gelir getiren bir vakıf var. Vakfiyede şöyle yazılmaktadır: Kızlardan biri evde oturmaya ihtiyaç duyarsa evde oturur. Bunun gelirinde biri babaya, diğeri de dedeye ait olmak üzere iki kurban kesilmesi kılınmıştır. Eğer nesil ihtiyaç duyarsa kurban kesmeyebilirler. Soru şudur: Gelirden bir şey alabilirler mi?


Cevap : Vakfı yapan kişi -Allah rahmet eylesin- evde sadece kızlardan herhangi birinin oturmasını ihtiyaç şartına bağlamıştır. Aynı şekilde neslin istifadesini de ihtiyaç şartına bağlamıştır. Kızlardan biri ihtiyaç durumunda ise, kendisine oturma masrafı verilir ve ihtiyacı devam ettiği müddetçe gelirden ayrı olarak ta pay alır. Aynı şekilde erkekler için de ihtiyaç durumunda gelirden pay vardır. Ancak kızların ek olarak oturma hakkı da vardır. Kurban vb. şeylerde duruma göre yerine getirilir. Kimin ihtiyacı olursa pay alır. İhtiyacı daha fazla olana daha çok pay verilir. Mesela erkeklerin bakmakla yükümlü olduğu evlatları varsa onlar da nesil kavramına girdiği için hakları gözetilir. Artan miktar ise hayır yollarına harcanır. Yakın fakir akrabaya verilen sadaka en önemli hayır kapısıdır ve sevabı daha fazladır. Çünkü bunda hem sadaka hem de akrabalık bağının korunması vardır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: