Çocuk sahibi olmak da olamamak da Allah Te'âlâ'nın takdiri iledir

(Bölümün numarası 3; Page No. 530) (8844) no'lu fetva: Soru: Bir hanım hamile kalamadığı için endişelenmekte, bazen ağlayıp aşırı şekilde düşünceye dalarak kendisini dünyadan soyutlamaya çalışmaktadır. Bu meselenin hükmü nedir ve kendisine nasıl bir şekilde nasihat edilmelidir?


Cevap: Bu hanımın hamile kalamadığı için endişelenip ağlaması uygun değildir. Çünkü erkek ve kadında erkek olsun, kız olsun ya da hem erkek ve hem de kız olsun çocuk oluşma istidadı ve erkek ile kadının çocuk sahibi olabilmeleri tamamiyle Allah Azze ve Celle'nin takdiri iledir. Nitekim Allah Te'âlâ şöyle buyurur: Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder.(49)Yahut onları, hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır kılar. O, her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir. Allah Te'âlâ bu kısımlardan hangisinin neye layık olduklarını en iyi bilen ve bu hususta insanlara farklı olarak dilediği şekilde davranmaya da kadirdir. Soru soran hanımefendiye Yahya b. Zekeriyya (a.s.) ve İsa b. Meryem (a.s.) güzel bir örnektir. Çünkü onların da çocukları olmamıştı. Dolayısıyla buna razı olup ihtiyacını Allah'a arzetmelidir. Şüphesiz O, sonsuz hikmet ve ezici bir kudret sahibidir. Bununla beraber alanında uzman olan bayan doktorlara, bayan doktor bulunmaması durumunda yine işin uzmanı olan erkek doktorlara da baş vurmasına bir engel bulunmamaktadır. Bu durumda belki de hamile kalmamasına sebep olan engellerin giderilmesine yönelik bir tedavi imkanı elde edilmiş olur. (Bölümün numarası 3; Page No. 531) Aynı şekilde bu hanımefendinin eşinin de alanının uzmanı olan bir doktora görünmesinde fayda vardır. Zira eşinin hamile kalmasına engel bir durum onda bulunabilir.Başarı Allah'tandır. Allah, Peygamberimiz Muhammed'e ( s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin. İlmi Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu


Tags: