Çocuk doğunca ziyafet vermek

(Bölümün numarası 11; Page No. 435)  Akika kurbanı (Bölümün numarası 11; Page No. 436) (181) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru : Müslüman biri çocuğu doğunca yemek yapıp, Müslüman kardeşlerini davet edebilir mi?


Cevap : Resûlüllah (s.a.v), erkek için iki, kız için bir koyun akika olarak kesilmesini meşru kılmıştır. Aynı şekilde kurbandan yemeyi, hediye ve sadaka olarak vermeyi de meşru kılmıştır. Çocuğu doğan biri, ziyafet verebilir ve kestiği akika kurbanının etiyle de yemek yapar ikramda bulunur. Böyle yapması ihsan kabilinden iyidir. Ancak bazı insanların her çocuk doğunca yaptıkları baba, çocuk ve diğerlerinin arzusuyla adet edinilen doğum günü ziyafetleri gayri meşrudur. Bilakis bid'attir. Resullah (s.a.v.) buyurmuştur : Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Resullah (s.a.v.) buyurmuştur : Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: