Çocuğun imamlığı

Çocuğun imamlığı. (4285) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Bir adam camiye girdiği zaman, en büyükleri on iki yaşında gençleri gördü, on iki yaşında olan bu gencin imamlık yapması sahih midir?


Cevap3: Namazı bilen bir çocuğun imamlık yapması sahihtir. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Bir topluluğa, içlerinden Allahın kitabını en iyi okuyan kişi imamlık eder. Hadisi oku. Ayrıca "Sahih-i Buhari" de Ömer b. Seleme el-Cermi'den şöyle rivayet edilmiştir: Babam Peygamber'in (s.a.v.) yanından geldi ve Peygamber'in (s.a.v.) şöyle dediğini işittiğini söyledi: Namaz vakti geldiği zaman en fazla Kur'ân bileniniz size imam olsun. Dedi ki: Bunun üze­rine ashap baktılar, benden daha fazla Kur'ân kimse bulamadılar ve beni öne geçirdiler. Halbuki ben, altı veya yedi yaşlarında idim. (Bölümün numarası 7; Page No. 394)  Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: