Çocuğu sütten kesmek için bazı ayetlerin okunması

(17195) Numaralı fetva: Soru: Sizden, bir çocuğu sütten kesmek istendiğinde ona aşağıdaki ayetlerin okunması meselesi hakkında fetva vermenizi istiyorum. Allah ecrinizi versin. (Bölümün numarası 2; Page No. 182) Ve dinde bunun aslı var mıdır?1: Allah Te'âlâ şöyle buyuruyor: Biz daha önceden (annesine geri verilinceye kadar) onun süt analarını kabulüne (emmesine) müsaade etmedik. Bunun üzerine ablası: Size, onun bakımını namınıza üstlenecek, hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi? dedi. 2: Allah Te'âlâ şöyle buyuruyor: De ki: Allah'ın kulları için yarattığı süsü kim haram kıldı? 3: Allah Te'âlâ şöyle buyuruyor: Allah,"Öyleyse orası (arz-ı mukaddes) onlara kırk yıl yasaklanmıştır; 4: Allah Te'âlâ şöyle buyuruyor: Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Eğer bu ayetleri okuyan kişi isterse hatim yapar. Allah Te'âlâ buyuruyor ki: Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. (Bölümün numarası 2; Page No. 183) Sonra çocuğa üç kere üflenir. Bize fetva verin, Allah ecrinizi versin. Biz bunu Rasulullah (s.a.v.)'ten gelen bir sünnet olarak yapmalı mıyız, yoksa dinde aslı olmadığından dolayı ondan sakınmalı mıyız?


Cevap: Bu amelin dinde aslı yoktur. Gerçekleşmiş de değildir. Bu, ibadet maksadıyla yapıldığı takdirde bidattir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: