Çanak çömlek ve seramik ürünlerine Kur'ân-ı kerim ayetleri yazmak

(20475) Sayılı fetva: Soru : Belirtmek isterim ki bizler fabrikalarımızda üretilen seramik ürünlerine ekteki numunede olduğu gibi işlemek için üzerinde Kur'ân âyetleri yazılı ipek kağıtlar ithal etmek istiyoruz. Bu numuneyi inceleyip onay vermenizi rica ediyoruz.


Cevap : Kur'ân âyetleri, Esmâ-i hüsnâ ya da Haremeyn resimlerini seramik ürünleri ya da süs eşyaları üzerine işlemek caiz değildir. Bunun pek çok mahzuru vardır. Mesela âyetler ve esmâ-i hüsnalara, uygunsuz yerlere konarak saygısızlık edilebilir. Allah'ı bırakıp bunlarla teberrük edilebilir ve bunlara umut bağlanabilir. Ayrıca böyle bir davranış bu ümmetin selefinin davranışı değildir. Din ve dini şiarların tazimi kalben olur ve bunun belirtileri zâhirî davranışlarla ortaya çıkar; yani, şeriatın tatbikinde, ibadetlerin yerine getirilmesinde, Allah'ın yasakları çiğnendiğinde tepki gösterilmesinde, bu yönde gösterilen gayretlerde ortaya çıkar. Yoksa duvarlara ve kaplara âyetler yazarak dini değerler yüceltilmiş olmaz. Başarı Allah'tandır! Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve ashabına salat ve selam olsun.


Tags: