Fiqhi ya Ibada Kwa Njia ya Picha

36

Fiqhi ya Ibada Kwa Njia ya Picha


  • twahara na Aina za Maji
  • Hukumu za Najisi
  • Makombo
  • Vyombo
  • Hukumu za kwenda haja
  • Sunna za kimaumbile
  • Kutawadha
  • Kupukusa khofu mbili, soksi mbili, utata, bendegi na mfano wa hivyo
  • Kuoga
  • Kutayamamu
  • Hedhi, inayofanana na hedhi na nifasi

  • Cheo cha Swala na Hukumu Yake
  • Adhana na ikama
  • Masharti ya kufanya Swala iwe sahihi
  • Miongoni mwa adabu za kuswali
  • Kizuizi cha mwenye kuswali
  • Namna ya kuswali
  • Hukumu za Swala
  • Nguzo za Swala na Wajibu wake na Sunna zake
  • Yanayo faa, na yanayo chukiza, na yale yanayo vunja Swalah
  • Sijida ya kusahau, kushukuru na kisomo
  • Swala ya jamaa na Fadhla zake
  • Uimamu na Umaamuma
  • Swala ya wenye nyudhuru (wasiojiweza)
  • NAMNA YA SWALAH YA IJUMAA
  • Swala ya Sunna
  • Swala ya Kuomba Mvua
  • Swalah ya kupatwa Jua na kupatwa Mwezi
  • Swala ya Idd mbili
  • Swalah ya Janeza

  • Fadhili za swaumu na Hukumu zake
  • Nguzo za swaumu na ya kuharibu swaumu
  • Nyudhuru/Ruhusa za mtu kula ndani ya mwezi wa Ramadhani
  • swaumu za Sunna
  • (Usiku wa cheo)Lailatu Al-qadr
  • Itikafu(kukaa ndani ya msikiti)

  • Zaaka hukumu yake na masharti yake
  • Zaaka ya (vitu) vinavyotoka ndani ya ardhi
  • Zaka za Dhahabu na Fedha
  • Zaka ya Mali ya biashara
  • Zaaka ya wanyama wa mifugo
  • Aina nyengine za zaaka
  • Wanaostahiki kupewa Zaaka na kutowa Zaaka
  • Zaaka ya fitri
  • Sadaka ya kujitolea

  • makka na sehemu ya ibada ya hijja
  • Hukumu za Hija na Umra
  • Nyakati (mawaaqiit)
  • Kuhirimia
  • nusuk na Talbiya
  • Namna ya kuhiji na kufanya Umra
  • Nguzo, Wajibu na Sunna za Hija
  • Nguzo, Wajibu na Sunna za Umra
  • Fidiya na hady
  • Mnyama wa kudhahi (kuchinja siku ya Idd)
  • Kuzuru Madina: fadhila zake na utukufu wake


Vitambulisho: