ukn, wacîbat û sunnetên Ûmrê

1455

Ruknên ûmrê

1. Îhram e.

>Lewra pêğemberê Xuda [dirûd û silavên Xuda lê bin] gotiye: «Emel, bes bi niyetan e. Kî, niyeta çi kiribe, bes ew jê re heye. Naxwe kî hicret kiribe ji bo dinya li para wî bikeve, yan jî ew jinekê li xwe nîkah bike. Wî ji bo çi hicret kiribe, hicreta wî ji bo wê ye» (Buxarî rîwayet kiriye)

2. Se‘ya navbera Sefa û Merwê ye.

>Lewra pêğemberê Xuda [dirûd û silavên Xuda lê bin] gotiye: «Se‘yê bikin. Lewra Xuda se‘yî li ser we nivîsandiye» (Ehmed rîwayet kiriye)

3. Tewaf e.

>Lewra Xuda Teala gotiye: {Bila mala kevnar tewaf bikin.} [Hec, 29]

05_08_004-Ihram.PSD

Îhram

Wacîbatên Ûmrê

1.Îhram ji mîqatê ye.

>Lewra pêğemberê Xuda [dirûd û silavên Xuda lê bin] gotiye: «Kî, hec û ûmrê bixwaze, ev dever ji bo wan û ji bo ğeyrên wan jî yên ku bi wan re werin mîqat e» (Buxarî rîwayet kiriye.)

2.Porkurkirin yan jî porkurtkirin e.

>Lewra Xuda Teala gotiye: {Sûnd be, hûnê bi destûra Xuda; bi ewleyî û bêtirs herin Mescîdul Heramê. Hinek ji we pora xwe tevî biqusînin û hinek ji we jî kurt bikin.}(Feth, 27)

Sunnetên ûmrê

>Ji bilî rukn û wacîbatan, yên din sunnet in. Ew jî wiha ne:

Şiyarî

>1. Kî terka ruknekî ji ruknên ûmrê bike, nisûkên wî temam nabin; heta ew wî ruknî jî bicih neyêne.

>2. Kî terka wacîbatekî ji wacîbatên ûmrê bike, xwînek li ser wî heye [serjêkirina pezekê, yan heftyeka dewarekê, yan jî heftyeka devehekê ye].

>3. Kî terka sunnetekê ji sunnetên ûmrê bike, tiştek li ser wî nîn e û ûmra wî jî sehîh e.

05_08_004-Ihram.PSD

Îhram

05_08_008.jpg

Xwe şûştin

05_08_005-Shaving and trimming.jpg

porkurkirin û porkurtkirinTags: