Fiqha Îbadetan ya bi wêne

12
Fiqha Îbadetan ya bi wêne

  • Teharet û av
  • Hukmên Necasetan
  • Şûnedev
  • Firağ
  • Hukmên destavkirinê
  • Sunnetên Fitretî/Aferandinî
  • Desmêj
  • Mesha li ser xufikan, goran, cebîre, kincên li ser birînê hatin pêçan û tiştên ku bi birînê
  • Ğusl
  • Teyemmum
  • Heyz, îstîhaze û çêl

  • Cihê nimêjê û hukmê wê
  • Ezan [Bang] û Qamet
  • Şertên sehîhbûna nimêjê
  • Hinek ji edebên nimêjê
  • Sutreya nimêjker
  • Sifetê nimêjê
  • Hukmên nimêjê
  • Ruknên nimêjê, wacibên wê û sunnetên wê
  • Mûbahên nimêjê, mekrûhên wê û betalkerên wê
  • Sicûda sehwê, şukr û tîlawetê
  • Nimêja cemaetê
  • Îmamet û îtîmam
  • Nimêja xwedan uzran
  • Nimêja înê
  • Nimêja tetew‘î
  • Nimêja îstisqayê [baran-xwestinê]
  • Nimêja xusûf û kusûfê
  • Nimêja herdu îdan
  • Nimêja cenaze

  • Fezîleta rojîyê û hukmê wê
  • Ruknên rojîyê, mûstehebên wê, mekrûhên wê û mûfsîdatên wê
  • Uzrên rojî negirtinê di Remezanê de û qezakirina rojîyê
  • Rojîya sinnet
  • Leyletûl Qedr
  • Îtîkaf_Rojî

  • Zekat, hukmê wê û şertên wê
  • Zekata tiştên ku ji erdê derdikevin
  • Zekata zêr û zîvan
  • Zekata pertalên ticaretê [bazirganîyê]
  • Zekata heywanên çarpê [hêştir, dewar û pez]
  • Ehlê zekatê û deranîna zekatê
  • Zekata fitrê
  • Sedeqa tetewi‘ê
  • Hinek celebên din ji malên zekatê

  • Pêşgotinên pênasî ji Hecê
  • Hukmên Hec û Ûmrê
  • Mîqat
  • Îhram
  • Nisûk û Telbîye
  • Sifetê Hec û Ûmrê
  • Rukn, wacîbat û sunnetên Hecê
  • ukn, wacîbat û sunnetên Ûmrê
  • Fîdye û hedîy
  • Dehîye
  • Zîyareta Medînê, fezîleta wê û cihê wê


Tags: