rijistar akan hukunce-hukuncen Azumi cikin hotuna

rijistar akan hukunce-hukuncen Azumi cikin hotuna
806