Jarabawar Bitar hukunce-hukuncen Sallah a cikin hotuna

Jarabawar Bitar hukunce-hukuncen Sallah a cikin hotuna
1489