تبریک می گویم ، شما ثبت نام کرده اید دوره ي فقه حج وعمره تصوير شده متمرکز

127

تبریک می گویم ، شما ثبت نام کرده اید دوره ي فقه حج وعمره تصوير شده متم

Allāh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى says:

{قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَاب}

("Are those who know equal to those who do not know)?"

[Sūrah Az-Zumar, Verse 9]

ثبت نام برقی از طریق لینک
Register online
Telegram
www.al-feqh.com/fa

به یاد داشته باشید که این کورس به تاریخ(22 جولای) رسما آغاز خواهد شد.

همچنان امتحان ان شاءالله به روز( 29 جولای )خواهد بود.

درآغاز کورس، ان شاءالله مواد درسی بار دگر ارسال خواهدشد
 طلبه گرامی:

ما به شما 11 دوره مواد درسی در فقه حج وعمره ، عکاسی متمرکز را پیشنهاد می کنیم

مواد درسی کورس:


تعريفات مقدماتی در مورد حج

ملاحظه كنيد

ببنید

احكام حج وعمره

ملاحظه كنيد

ببنید

ميقاتها

ملاحظه كنيد

ببنید

احرام

ملاحظه كنيد

ببنید

نسك ولبيك گفتن

ملاحظه كنيد

ببنید

وصف حج وعمره

ملاحظه كنيد

ببنید

اركان وواجبات وسنتهاى حج

ملاحظه كنيد

ببنید

اركان وواجبات وسنتهاى عمره

ملاحظه كنيد

ببنید

فديه وهدى

ملاحظه كنيد

ببنید

قربانى

ملاحظه كنيد

ببنید

زيارت مدينه منوره، فضيلت ومنزلت آن

ملاحظه كنيد

ببنید


:لغات الدورة


 

Telegram - Apps on Google Play أحكام الحج والعُمْرَة