የዑምራ ማእዘናት ዋጅቦችና ሱናዎች

2656

  የዑምራ ማእዘናት

  1 - እሕራም፡፡

  ነቢዩﷺ ‹‹ሥራዎች (የሚለኩት ከጀርባቸው ባለው ቁርጠኛ) ውሳኔ ነው፤እያንዳንዱ ሰውም በንይ’ያው መሰረት ነው የሚያገኘው፡፡›› [በቡኻሪ የተዘገበ] ብለዋልና፡፡

  2 - በሶፋና መርዋ መካከል መመላለስ (ሰዕይ)፡፡

  ነቢዩ ﷺ ‹‹ተመላለሱ፤አላህ መመላለስን (ሰዕይን) ግዴታ አድርጎባችኋልና፡፡›› [በአሕመድ የተዘገበ] ብለዋል፡፡

  3 - ጠዋፍ ማድረግ፡፡

  አላህ እንዲህ ብሏልና ፡- ‹‹በጥንታዊውም ቤት ይዙሩ፡፡›› [አል-ሐጅ:29]

  እሕራም

  የዑምራ ዋጅቦች

  1 - ከሚቃት እሕራም ማድረግ፡፡

  ነቢዩﷺ ሚቃቶችን ከጠቀሱ በኋላ ‹‹እነዚህ ለነሱና የነዚያ ነዋሪዎች ሳይሆኑ በነሱ በኩል ሐጅና ዑምራ ፈልገው ለሚመጡትም ናቸው፡፡›› [በቡኻሪ የተዘገበ] ብለዋልና፡፡

  2 - ጸጉር መላጨት ወይም ማሳጠር፡፡

  አላህ ፡- ‹‹አላህ የሻ እንደ ኾነ ጸጥተኞች ኾናችሁ፣ራሶቻችሁን ላጭታችሁ፣አሳጥራችሁም የማትፈሩ ስትኾኑ፣የተከበረውን መስጊድ በእርግጥ ትገባላችሁ፤›› [አል-ፈትሕ:27] ብሏልና፡፡

  የዑምራ ሱናዎች

  ከማእዘናትና ከዋጅቦች ውጭ ያሉት ሁሉ ሱንናዎቹ ሲሆኑ እነሱም የሚከተሉት ናቸው ፡-

  - ማሳሰቢያ...

  1 - ከዑምራ ማእዘኖች ውስጥ አንዱን የተወ ሰው እስኪያሟላው ድረስ ዕባዳው የተሟላ መሆን አይችልም፡፡

  2 - ከዑምራ ዋጅቦች ውስጥ አንዱን ዋጅብ የተወ ሰው የእርድ ግዴታ (አንድ ፍየል፣የበሬ ወይም የግመል አንድ ሰባተኛ) አለበት፡፡

  3 - ከዑምራ ሱናዎች አንዱን የተወ ሰው ምንም የለበትም፣ዑምራውም ትክክለኛ ነው፡፡

  እሕራም
  ጸጉር መላጨትና ማሳጠር
  ገላን መታጠብ