የአምልኮ ኢባዳዎች መመዝገቢያ ቅጽ

የአምልኮ  ኢባዳዎች መመዝገቢያ ቅጽ
1774